Login może składać się tylko z małych, dużych liter i cyfr oraz znaku - (myślnika).
Email nie będzie dostępny dla osób trzecich.

- Perfometr.eu
- Emmonimetr.eu
- czasopismo Przegląd Filatelistyczny
- czasopismo Filatelista
- katalog Fisher 2018
- katalog Fisher 2019
- katalog Fisher 2020
- katalog Fisher 2021
- katalog Fisher 2022
- lupa reklamowa czerwona
- lupa reklamowa zielona
- z polecenia znajomego
- Allegro
- zapamiętałem numer 880 000 023
- zapamiętałem numer 880 000 068
- serwis KZP.pl (Katalog Znaczków Pocztowych)
- serwis ZGPZF.pl (Polski Związek Filatelistów Zarząd Główny)
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez EMMONI Małgorzata Siczyńska, ul. Kościelna 12-14, 60-538 Poznań NIP 7831249355, REGON 368497745 w celach związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą transakcji w ramach sklepu administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy.

Zgadzam się na wystawienie i doręczenie przez EMMONI Małgorzata Siczyńska, ul. Kościelna 12-14, 60-538 Poznań NIP 7831249355, REGON 368497745 faktury elektronicznej i udostępniam w tym celu adres elektroniczny.

Zgadzam się na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych od EMMONI Małgorzata Siczyńska, ul. Kościelna 12-14, 60-538 Poznań NIP 7831249355, REGON 368497745 na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.) i udostępniam w tym celu adres elektroniczny.

* Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego treść.

* - Pole wymagane